V průběhu čtvrt století na trhu výrobců komponent pro dopravní letadla, jako jsou dnes např. nejnovější modely letadel Boeing a Airbus, jsme postupně získali kvalifikaci a certifikaci pro provádění povrchových úprav kompozitových produktů a pro montáž leteckých dílů.

Neustále navyšujeme výrobní možnosti i kapacitu, současně rozvíjíme naše znalosti v oboru povrchových úprav a montáží. Tradice v odbornosti a kvalitě a schopnost inovovat organizaci pro nové zákaznické projekty jsou pilíře trvalého partnerství.

Na tomto základě stojí naše vize udržitelného rozvoje podniku Autoplast:

Neustále se rozvíjející a spolehlivá organizace, která je vyhledávána nejnáročnějšími zákazníky.


KVALITA PRODUKTŮ BEZ KOMPROMISU

Základem špičkové kvality povrchových úprav plastových a kompozitových výrobků a smontovaných dílů pro letecký, automobilní a ostatní dopravní průmysl, je bezvýhradné dodržování přesně definovaných požadavků na kvalitu.

Kvalita produktů je výsledkem účinného systému řízení kvality a maximálně výkonných procesů výroby a kontroly kvality.

Naši hlavní koncoví zákazníci, výrobci dopravních letadel, předepisují požadavky na zajištění kvality produktů, výrobních procesů a způsob výroby částí letadel ve specifikacích, které jsou pro všechny dodavatele závazné.   

Autoplast zajišťuje bez kompromisu 100% shodu produktů s předepsanými leteckými specifikacemi

a současně s ostatními smluvními požadavky zákazníků i související legislativou a zákonnými požadavky.


SYSTÉMY ŘÍZENÍ KVALITY

Základem udržitelné kvality produktů pro letecký a kosmický průmysl jsou systémy řízení kvality implementované a certifikované podle systémových norem EN 9100, pro ostatní obory dle ISO 9001.

Systémy managementu kvality v Autoplastu jsou certifikovány mezinárodně nejuznávanější

certifikační společností Lloyd's Register.

Politika Kvality pro rok 2020-2022


VÝROBNÍ A KONTROLNÍ PROCESY

Naše výrobní a kontrolní procesy pro povrchové úpravy leteckých dílů lakováním odpovídají extrémně náročným požadavkům NADCAP.
Od roku 2012 nepřetržitě udržujeme certifikaci NADCAP prováděnou organizací PRI (Performance Review Institute), a to v rozsahu předpisů řady AC7108, pro chemické procesy a lakování:

AC7108 - Nadcap Audit Criteria for Chemical Processing

AC7108/1 - Nadcap Audit Criteria for Painting & Dry Film Coatings

AC7108/4 - Nadcap Audit Criteria for Solution Analysis and Testing in Support of Chemical Processing to AC7108


 

PRI Nadcap Qualified Manufacturer:

Chemical Processing/ composite parts

 

 

Webdesign by Lewest.cz